New Normal

Türkçe versiyonu için aşağıya inin…

COVID-19 is a period of internal dialogs, of self contemplation for me – as much as all of you.

The revelations of this period are not new for us. Five years ago we have founded Joint Idea as a laboratory program to transform our individual lives and create realities of being that our hearts have been yearning for. We look at life as an experimental journey and a path of continuous growth. Perceiving live as an ever evolving, growing, changing phenomenon is the cornerstone of every business / collaboration we do. This journey that we have embarked upon, to change the systems that no longer serve us as humanity, is today on the agenda of all institutions and individuals.

We grew up accepting these systems, yes! But does it have continue this way? The industrial revolution that shaped humanity as machines feeding a system is transforming again today. And whether we like it or not, that transformation has to start with individuals operating within institutions. We are at the point of re-evaluating our patterns, prejudices and fears that has been passed down from our ancestors, generation after generation. Today, we are shifting sanctions that we have accept without questioning and redesigning the course of our humanity again. How our humanity shapes from now is our collective responsibility!

Greta Thunberg and representatives of her generation have been voicing their concern for the course of our planet and our existence as humanity. And today, we all are face to face with the consequences of the ignorant decisions of the previous generations, including ours. We are responsible for the reality we are living today.

Our life patterns, our perception of work and life, the sacrifices we have given to adapt to our tribes, our belief of the un-transformable hierarchical structures, and that change can only happen from top to bottom have brought us to this day.

Today we are facing the consequences of our decisions – of our ignorance and acceptance. We are living in a world of fear based language imposed by governments and supported by the mass media. Our lives and consumption habits are being shaped by a number of technological institutions. Trust is expressed in selfish relationships. Our planet’s resources are being consumed day by day to support endless economic growth.

And, it would be a waste of our breath if the rebellion voices of today will not take shape to transform the future of our humanity. If we can not transform the old, outdated, discriminatory mentality that does not serve us anymore as humanity, we will end up facing much more painful and dystopic scenarios pretty soon.

As Joint Idea and our social tribe Love Mafia, we do not accept this outcome. We have never thought that this name, which we have chosen to define our tribe 4 years ago, would take such a strong stance today. We are a community of practice holding love as our compass. We regard ourselves as a global citizens operating beyond borders and we regard our education platform , Life Works Labs, as a laboratory program which aims to awaken exponential humanity and affect the course of our collective future. There is no defined, single path that awaits us. Our possible future realities fluctuates between utopia and dystopia, depending on which scenario we will choose to realize for our humanity.

Love always wins!

The more we shift our daily language to love language, the way we do business to collaboration, our life perception to an ever evolving journey, the faster we can transform.

With the awareness that we will not go back to the old definition of normal, we believe that the new normal will be a continuous journey of growth and transformation. And we are eager to do our part!

If you regard yourself as Love Mafia, and regard love as your guru, come and join us!

Turkish Version

İçsel diyalogların arttığı dönemdeyiz ve hepimiz gibi bizlerde nasibimizi alıyoruz bu süreçten.

İçinden geçmekte olduğumuz bu dönemde sözlenen hiçbir şey bizler için yeni bir olgu değil. 5 sene önce başlayan Joint Idea, bireysel yaşamımızı dönüştürmeye dair başlattığımız bir laboratuvar programı oldu bizler için. Yaşama, deneysel ve daimi gelişimin hayata geçtiği bir yolculuk olarak bakıyor ve bu olguyu yaptığımız her işin / işbirliğinin temel taşı olarak görüyoruz.

Var olan ve insanlığımıza artık hizmet etmeyen tüm sistemlerin dönüşmesi gerektiği kanısı ile başladığımız bu yolculuk bugün tüm kurumların ve bireylerin de gündeminde. Böyle geldi, evet! Ama böyle gitmek zorunda mı? Endüstri devrimi ve fabrikalaşma ile başlayan insanların makinalaşma devrimi bugün tekrar dönüşmekte. Ve dönüşüm ister isteyelim ister istemeyelim, kurumlardan öte içinde faaliyet gösteren bireylerden başlamak durumunda. Bizler kalıplarımızı, önyargılarımızı, atalarımızdan gelen korkuları ve sorgulamadan kabul ettiğimiz yaşam yaptırımlarını tekrar gözden geçirme ve yeniden yenide insanlığımızın gidişatını tasarlama noktasındayız. Bu, hepimizin insani görevi.

Greta Thunberg ve onun gibi insanlığımızın gidişatından endişe duyan gençlerin sözlendirmeye başladığı gerçek bugün hepimizin yüzleşmekte olduğu bir olgu. Evet, bizler geleceğimizi ve her şeyden öte gençlerin geleceğini ve içinde yaşamak durumunda oldukları dünyayı bu hale getirdik. Bugünkü gerçekliğimizin sorumlusu bizleriz.

Ses çıkarmadığımız ve kabul ettiğimiz yaşam kalıplarımız, iş yaşam algımız, kabilelerimize uyum sağlamak adına gösterdiğimiz özveriler, hiyerarşik yapının dönüşemeyeceğini kabullenmemiz, değişimin tepeden aşağıya doğru yayılması gerekliliğine dair inancımız bizleri bugüne getirdi.

Bugün, geldiğimiz noktada, kararlarımızın sonuçları ile karşı karşıyayız. Hükümetlerin korumaya özen gösterdiği korku imparatorluğunun fısıltılarının basın ile beslendiği, yaşamlarımızın ve tüketim alışkanlıklarımızın sayılı teknolojik kurum tarafından şekillendirildiği, güvenin çıkar ilişkileri ile ifade edildiği, dünyamızın gün ve gün ekonomik büyüme adı altında tüketildiği bir gerçek ile karşı karşıyayız. Bugünkü isyanımız geleceği dönüştürmemize fayda sağlamayacaksa boşa harcanmış bir nefes olacak. Bizlere hizmet etmeyen eski, köhne, ayrımcı zihniyeti dönüştürmediğimiz takdirde yakın zamanda çok daha acıklı ve distopik senaryolarla karşı karşıya kalacağımız ise kanıtsanamaz.

Biz Joint Idea ve sosyal kabilemiz Love Mafia ile bu gidişatı kabul etmiyoruz. 4 sene önce kabilemize verdiğimiz bu ismin bugün böylesine güçlü bir duruş sergileyeceğini hiç düşünmemiştik. Ve fakat bugün sevgi üzerine kurulmuş bir grup olarak kendimizi sınırların ötesinde dünya vatandaşı olarak görüyor ve gidişata etki yapacak, bireyleri kendi gerçeklerine uyandıracak Life Works Labs programımızla gelişimi laboratuvar programı olarak nitelendiriyoruz. Tek bir doğru, tek bir çizgi yok önümüzde… kuantum alanındaki sayısız opsiyondan hangisini seçeceğimiz ütopya ile distopya arasında hangi senaryoyu insanlığımız için hayata geçireceğimize bağlı.

Biz bir’lik bilinci ile birlikte geleceğin tasarlanacağı inancımızla bugün sizleri Love Mafia platformumuza davet ediyoruz. Üst bilinçten seslendirmeye özen gösterdiğimiz içeriklerimizle kurumlara yol arkadaşlığı yaparken, içeriklerimizi halkın her tabakasından gelen bireylere açık şekilde alan tutma çalışmaları halinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Sevgi her zaman kazanacaktır! Ne kadar çok insan lisanını, iş yapış şekillerini, yaşam algılarını çıkar odaklı yaklaşımdan işbirlikçi sistemlere, sevgi lisanına, gelişimin daimi olduğu gerçeğine dönüştürürse o kadar hızlı dönüşümü sağlayacağımız kanısındayız. Eski normal tanımına geri dönmeyeceğimizin bilinci ile yeni normalin daimi gelişim ve dönüşüm yolculuğu olacağına inanıyoruz.

Sizde kendinizi Love Mafia olarak tanımlıyor, sevginin kazanacağına inanıyorsanız, gelin, katılın bizlere.

Dönem aksiyon zamanı! Birlikte … Bir’lik bilinci ile!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s