2018

Scroll down for English version

Yeni gelen yıla dair birçok öngörü var; İçinde bulunduğumuz bilinmezin teknolojinin gelişimi ile hızla büyümeye ve hayatımızda yer almaya devam edeceği yönünde. Politik oyunların, büyük gerçeğin olasılığına olan inancımızı baltalamak üzere, gündemimizi doldurmaya devam edeceğine dair. Robotların üretim ve yaratım aşamasında hayatımızda edindiği yer ile, işsizlik oranlarının hızla artacağına dair. İnsanların birbirinden uzaklaşıp, yalnızlaşacağına ve hayata uyum sağlamak adına, esnekliklerini korumak adına, ilaçlara daha çok sığınacaklarına dair. Eşitsizliğin, nefretin, ayrımcılığın, önyargının ve savaşların hayatımızı ele geçireceğine dair.

Ve fakat, müsaadenizle, bir de benim ruhumda anlam bulan bir resmi sizlere aktarmak istiyorum. Gerçekleşme olasılığına bütün varlığımla inandığım bir başka resim çizmek istiyorum;

Yaşamın, kendi sanatını, mesajını, içinde hissetmekte olduğu gerçeği hayata geçirmeye niyet etmişlere; kalbinde, düşüncelerinde, kelimelerinde ve işlerinde niyeti güzel olanlara bolluk ve bereketle geri döndüğü bir dünyanın varlığını hissediyorum. Bizler gibi aynı frekansta yaşayanların birbirlerini bulup, güzel olanı yaymaya başladığı bir dünya.

2018 inancı olan, sorgulayan, bildiklerini unutmaya niyet edebilen, araştıran, başka bir yaşamı arzulayanların yılı olacak. Yaşamının tüm gerçeklerine rağmen, kendi gerçeklerini hayata geçirmeye niyet edenlerin, kendi sesini arama cesareti gösterenlerin, korkusuz olup sorgulamadan boyun eğdiğimiz oyunun farkına varanların senesi olacak. Yaşadığımız dünyada tezahür eden olan her şeyin sorumluluğunu alıp, değişime inananların senesi olacak.

Gelişimin ve öğrenimin, hayatla daha manalı bir şekilde iletişime geçme yollarını arayanların yılı olacak. Sevginin yılı olacak… sevgiyle hareket eden, duyan, hisseden, yaşayan… sevgi ol’anların yılı olacak.

Hepimizin hayal ettiği ama bir şekilde gerçekleşme olasılığına şüphe ile baktığımız o ütopik yaşam ancak bizlerin tüm kalbimizle inanmamızla hayat bulacak. Öylesine bir inanç ki, adeta dokunabileceğin uzaklıkta hissediyor olacaksın o alternatif gerçeği. Beni çevreleyen gözlere baktığımda, bizlere yolculuk eden insanlara baktığımda öylesine büyük bir şekilde hissediyorum ki bu gerçekliği sadece minnet kalıyor geriye… Yaşamış olduğum yaşama ve karşılığında yaşamın şefkatle sunduklarına minnetle doluyor içim… işte o noktada ütopya hayal olmaktan çıkıyor, adeta dokunabildiğimi hissediyorum.

Hissediyorum ki… inanıyorum ki… güveniyorum ki bu ve bundan sonraki yıllar “olmaya çalışmayı” bırakıp “ol’anların” dönemi olacak. Yaşamı olumlu algılamayı seçenlerin, yaşama kendi hikayeleri ile dokunmak isteyenlerin, yaşama inananların senesi olacak.

2017, sana sevgiyle sunduğun herşey için teşekkür ediyorum… hayatıma kattığın yüzlerce güzel insan için; yoluma, kurduğumuz platforma olan inancım için; sesimi duyurma cesaretim için; içimde hissettiğim sevgi için; minik yeğenim Leo Deniz için; kızımın sağlıklı bir birey olarak gelişmesine tanık olma şansı tanıdığın için ve herşeyden çok kendi sesimi duymama dair bana sunduğun imkanlar için teşekkür ediyorum.

2018 sevgiyle gel, bizlere vaat ettiği bolluk ve bereketle gel!

Yeni yılınız kutlu olsun!

English version

There are many predictions about the year to come. That the unpredictability in our lives will accelerate in line with exponential technological growth. That the political games will keep trying to occupy our agendas, trying to blind us from the possibility of alternative truth. There will more production and operation through bots, and hence, unemployment will be the main problem of our era. There will be an alienation and loneliness and more people will desert to antidepressants as a means to be resilient in life. Inequality, hatred, polarity, prejudice, war will dominate the world.

Or, with your permission, let me paint a picture which resonates in my soul. Of which I feel the possibility of;

Life will pay it back to those who have been following their art, their message… the truth in their hearts. This year will be the year of abundance for those who has good intention in their hearts, minds, actions, words and in their works. It will be the year of building, of manifesting. Finding those who vibrate with your frequency.

2018 is here to offer to those who has faith, who trust, who question, who unlearn, who search and who yearn. It’s here to give from then on to those who choose themselves against all odds. Who take the courage to hear that voice within them. Who are fearless and sense the game we have blindfoldedly chosen to play. It is the year for those who take the responsibility of the world we live in today and who believe they can change the world with beauty.

It’s going to be one more year of growth and learning. Of exploration for better ways to engage with life. It’s the year of love, of choosing to act with love, hear with love, feel with love and be love.

The utopia we all yearn but somehow doubt can only manifest when more people believe in its possibility. When we see and feel like we can almost touch it. I can see the possibility of that in those eyes surrounding me, who are on the path with me. I feel a gratitude for all the paths I have taken and appreciation of what life graciously, generously offers in return. And then and only then, that utopia becomes a possible reality, and I can almost touch it!

I feel, I believe, I trust that this year and from then on is going to be the season of letting go of “trying to be” something but simply just “being”. It is the year who chooses to perceive life with beauty, who wants to touch life with their own unique story, who has faith in life and humanity.

2017 I thank you for all that you have offered with love… for those beautiful people you have brought into my life; for the belief I have to my path and the platform we are building; for my courage to voice the truth in me; for the love I receive and feel in me; for my lovely nephew Leo Deniz; for the chance to accompany and witness my daughters growth in life and for providing me opportunities to hear the voice within me!

Come 2018 with all the abundance you bare!

Happy new year!

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s