Merry Christmas 

And for this new year this is what I want from the creation to make every breathing thing to embody this reality; the full realization of the ultimate “truth”; that we are one and united, there is no greater reality than this… That love is the universal religion and there are no boundaries… We are the reflections of the “one” here to experience the illusion and unite back at home once again…. Once we are awake, we should awaken the others… And act for a better tomorrow… A united humanity! 
And to those loved ones who celebrate Christmas…. Merry Christmas to all!

Bu yıl için yaradılıştan tek dileğim tüm yaşayan varlıkların hepsinin “tek” gerçeği kalben hissetmeleri olurdu; hepimizin tek ve birlik içinde olduğumuz, sevginin evrensel tek din olduğu, evrende hiçbir sınırın var olmadığı, her birimizin “tek” olanın dünyadaki yansımaları olduğumuz, yaradılışın bu yanılsamayı yaşayıp uyanıp evimize geri dönüşümüz için var olduğu gerçeğini benliklerinde hissetmelerini istiyorum… Uyandığımızda diğerlerini de uyandırmalıyız ki, hep beraber çok daha güzel bir geleceğe, birleşmiş insanlığa adım atabilelim… 

Christmas’ı kutlamakta olan tüm sevdiklerimin gününü kutlarım, nice mutlu yepyeni yıllara… Merry Christmas! 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s